TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
PID Controller Tuning Using Genetic Algorithms: A Case Study for Various Ranges of Process Model Parameters
(Acordarea Regulatorului PID utilizând Algoritmi Genetici: Studiu de caz pentru diferite valori ale parametrilor de model ai proceselor)
Vol LXVI • No. 2/2014
Alina-Simona Băieşu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Bd. Bucuresti 39, Ploiesti
e-mail: agutu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   PID algorithm, PID tuning methods, genetic algorithms, second order processes.

 Abstract
For some multivariable processes that have different behaviors for the different input-output channels, it is difficult to use the same controller tuning method. The purpose of this paper is to present the results that can be obtained when the PID controller tuning is done using genetic algorithms, in order to control a second order process for various ranges of model parameters, which gives different behaviors to the process. The performance of the control system is evaluated for different values of genetic algorithm input variables.

 Rezumat
Pentru unele procese multivariabile ce prezintă un comportament diferit pentru fiecare canal intrare-ieşire este dificilă utilizarea aceleaşi metode de acordare a parametrilor regulatorului. Scopul acestei lucrări este să prezinte rezultatele ce pot fi obţinute atunci când se utilizează un regulator PID acordat cu algoritmi genetici pentru reglarea unui proces de ordinul doi pentru diferite valori ale parametrilor de model, ce imprimă un comportament diferit procesului. Performanţele sistemului de reglare sunt evaluate pentru diferite valori ale variabilelor de intrare ale algoritmului genetic.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti