TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Numerical Simulation of Tank Behavior to a Inner Explosion
(Simularea numerică a comportării unui rezervor la o explozie interioară)
Vol LXVI • No. 4/2014
Vasile Năstăsescu*, Ghiţă Bârsan**
* Academia Tehnică Militară, Bd. George Coşbuc, nr. 39-49, Sector 5, Bucureşti e-mail: nastasescuv@gmail.com
** Academia Forţelor Terestre, Str. Revoluţiei, nr. 3-5, Sibiu

 Keywords   explosion, shock wave, material model, finite element method

 Abstract
This paper presents a numerical study regarding the behavior of a tank, when an inner explosion occur. This explosion could be the result of any high energy material type. The initiation point of an explosion is very important, especially in the case of an inner explosion, because from such a point the shock waves begin their moving. In this paper the influence of the initiation point position is researched, using one of the most used way by finite element method. The finite element method is applied using special material model, one of the most used equation of state and a methodology which is implemented in some professional programs.

 Rezumat
Această lucrare prezintă un studiu numeric privind comportarea unui rezervor, când se produce o explozie în interior. Această explozie poate fi rezultatul oricărui material exploziv. Punctul de iniţiere al exploziei este foarte important, în special în cazul oricărei explozii interioare, deoarece din acel punct îşi începe mişcarea unda de şoc. În această lucrare, influenţa poziţiei punctului de iniţiere este cercetată folosind unul din modele, una din cele mai utilizate ecuaţii de stare şi o metodologie care este implementată în unele programe profesionale.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti