TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Correlations between Impact Bending and Fatigue Tests, in Order to Determine the NDT Temperature for API 5L X65 Steel
(Corelaţii între încercările de încovoiere prin soc şi oboseală pentru determinarea tranzitiei ductil-fragil la oţelul API 5L X65)
Vol LXVI • No. 4/2014
V. Zichil, C. Schnakovszky, E. Herghelegiu, A. Albuț, A. Judele
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Str. Mărășești, 157, Bacău e-mail: valentinz@ub.ro

 Keywords   NDT, CT specimen, Charpy test, dynamic critical stress intensity factor

 Abstract
One of the effect of temperature decreasing on alloy steels is the change of ductile behavior in a fragile one. The influence of the temperature on breaking nature has a considerable importance. Many steels exhibit ductile fracture at elevated temperatures and brittle fracture at low temperatures. The temperature above a material is ductile and below is brittle is known as the transition ductile - brittle temperature, also known as Nil-Ductility Transition (NDT) temperature. This temperature is not precise, varying with the thermal and mechanical treatment applied in advance, and the nature and amount of impurities. NDT is determined according to the standards, using Charpy test. This paper aims to increase the accuracy of the transition ductile - brittle temperature determination, by correlating information from impact bending test with those obtained by the fatigue test.

 Rezumat
Unul dintre efectele scăderii temperaturii asupra oțelurilor înalt aliate este schimbarea comportamentului ductil intr-unul fragil. Influența temperaturii asupra naturii ruperii este de o importanță considerabilă. Multe oțeluri prezintă caracteristică de rupere ductilă la temperaturi ridicate și ruperi fragile la temperaturi scăzute. Temperatura peste care un material este ductil și sub care este fragil este cunoscut ca temperatura de tranziție ductil - fragil (NDT). Aceasta temperatura nu este precisă, variind în funcție de tratamentul termic și mecanic aplicat în prealabil, precum și de natura și cantitatea impurităților. NDT este determinată, conform standardelor, cu ajutorul încercării Charpy. Lucrarea își propune creșterea acurateții determinării temperaturii de tranziție ductil - fragil prin corelarea informațiilor obținute în urma încercării la încovoiere prin șoc cu cele obținute prin încercarea la oboseală.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti