TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Evaluation of Stresses in Buried Pipelines in the Underground Crossing Area
(Evaluarea tensiunilor în conductele îngropate în zona subtraversărilor)
Vol LXVI • No. 4/2014
Alexandru Pupăzescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti e-mail: pal@upg-ploieşti.ro

 Keywords   gas pipes, traffic loads, FEM

 Abstract
According to EN 13480-6: 2004, the stresses that can develop in the walls of the pipes, buried pipes used in the distribution of natural gas, are produced by: the inner pressure of gas being transported, temperature, the weight of the soil, traffic loads.
This paper presents the results obtained in the case of a 2" pipe using the standard method and the finite element method (FEM). Also studied were the cases in which the ground beneath the pipe was added to certain areas so that the pipe no longer gets in touch with the soil along its length. For these cases we have determined the maximum uploads of the 2" pipe which this can support in an under crossing area.

 Rezumat
În lucrare sunt prezentate rezultatele privind calculul tensiunilor produse de greutatea pământului şi de sarcinile mobile în zona de subtraversare a unei căi rutiere pentru o conductă 2" din oţel, utilizată la distribuţia gazelor naturale. Calculul tensiunilor s-a efectuat atât prin metoda din standard cât şi prin metoda elementelor finite (MEF). De asemenea s-au studiat cazurile în care pământul de sub conductă s- a tasat pe anumite zone astfel încât ţeava conductei nu mai ia contact cu pământul pe toată lungimea. Pentru aceste cazuri s-au determinat încărcările maxime pe care conducta 2" analizată le poate suporta în zona unei subtraversări.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti