TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Software Analysis for the Boring Plant Kinematics
(Analiza software a cinematicii troliului de foraj la extragrea garniturii de prăjini)
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Doru-Constantin Georgescu
"Petroleum ? Gas? University of Ploieşti
e-mail: dgeorgescu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   drive system in drilling rigs, optimization, efficiency.

 Abstract
The item study a typical situation for manoeuvre of the boring tools for drilling of big depth. To they leverage concerns, from the viewpoint of actuation," the behavior to motion" aspectually of causality relation among forces and speeds, as well as the way in which this is reflected in the energetic conversions or in the parametric transformations of energy. For the structure identifiable through the lineal parameters, adequate with table, elasticity, internal dissipations and external dissipations, the equations motional deduced on energy path is similarly of the equations for conduction of the energy through the electric long lines. The item describes procedures wherewith is determined the temporally variation of the force what is applied of the structure, relatively inhomogeneous, for obtained optimal chart of speeds, the motion progressing successively through elastic elongation and through translation.

 Rezumat
Articolul se ocupă de o situaţie tipică pentru garnitura de foraj a instalaţiei pentru forări de mare adâncime, la manevrarea căreia interesează, din punctul de vedere al acţionării, "comportarea la mişcare" sub aspectul relaţiei de cauzalitate dintre forţe şi viteze, precum şi modul în care se reflectă aceasta în cadrul conversiilor sau transformărilor parametrice ale energiei. Pentru structura identificată prin parametrii lineici corespunzători masei, elasticităţii şi disipărilor înterne şi exterioare, ecuaţiile de mişcare deduse pe cale energetică sunt similare acelora ale transmiterii energiei prin liniile electrice lungi. Articolul descrie procedeele prin care se determină variaţia în timp a forţei aplicată structurii, relativ neomogene, pentru a obţine tahograma de viteze considerată optimă, mişcarea producându-se succesiv prin alungire elastică şi prin translaţie.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti