TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Hierarchical Control of a Depropanizer Column
(Reglarea ierarhică a unei coloane de depropanizare)
Vol LXVI • No. 4/2014
Marian Popescu, Sanda-Florentina Mihalache
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, 39, Ploieşti e-mail: mpopescu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   hierarchical control, optimization, distillation column, simulation

 Abstract
The paper presents the design of a hierarchical control system for a depropanizer column. The hierarchical system has two levels: conventional control level and optimal control level. At the second level, a two- dimensional objective function is proposed. The optimization problem solving, which involved determining the optimal variables which maximize the objective function, was done in MATLAB®. The hierarchical control system with two levels was simulated in SIMULINK®, and the results confirmed that the application of the optimal variables determined at the second hierarchical level leads to an improvement in separation, which is the main objective of the depropanizer column.

 Rezumat
Lucrarea prezintă proiectarea unui sistem ierarhic de conducere pentru o coloană de depropanizare. Sistemul ierarhic are două niveluri: nivelul reglării convenționale și nivelul reglării optimale. La nivelul 2 este propusă o funcție obiectiv de două variabile. Rezolvarea problemei de optimizare, care a constat în determinarea variabilelor optime care maximizează funcția obiectiv, a fost realizată în MATLAB®. Sistemul ierarhic cu două niveluri a fost simulat în SIMULINK®, rezultatele simulării confirmând faptul că aplicarea comenzilor optime de la nivelul ierarhic 2 conduce la o îmbunătățire a separării, care este obiectivul principal al coloanei de depropanizare.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti