TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Using the Mobile Water Treatment Systems in Treating Wastewater from Oil Separators
(Utilizarea sistemelor mobile de epurare a apelor în tratarea apelor de la separatoarele de produse petroliere)
Vol LXVI • No. 4/2014
Casen Panaitescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti, 39, Ploieşti e-mail:c.panaitescu@gmail.com

 Keywords   wastewater, mobile wastewater treatment plant, oil separators.

 Abstract
Treating industrial wastewater directly at the place of origin represents the latest tendency in wastewater treatment. It goes without saying that a flexible system is necessary since the process involves operating with low workflows. Mobile wastewater treatment plants based on Juggler technology are designed for the reuse of treated water. A mobile wastewater treatment plant is outfitted with the following systems: filter; physical-chemical treatment; sludge treatment/storage; monitoring automatic continuous cleaning system. The present paper tries to emphasize the advantages of using the new technology of bio-solid particle separation. In addition, the present study reveals the main disadvantage of this technology, namely its limited treatment capacity.


 Rezumat
Tratarea apelor uzate industriale direct, din locul de provenienţă a acestora, reprezintă ultima tendinţă ȋn tratarea apelor reziduale. Este de la sine înțeles că această operare este necesara pentru un sistem flexibil deoarece procesul implică fluxuri de lucru mici. Staţia de epurare a apelor uzate mobilă este echipată cu următoarele componente: filtru; tratament fizico-chimic; tratamentul nămolului/ depozitare; sistem de monitorizare automat de curățare continuă. Lucrarea de față încearcă să scoată în evidență avantajele utilizării noii tehnologii de separare a particulelor bio-solide. În plus, prezentul studiu relevă principalul dezavantaj ale acestei tehnologii, și anume capacitatea de tratare limitată.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti