TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Software Application for the Automation and Operation of a Natural Gas Compression Station
(Aplicație software de automatizare și operare a unei stații de comprimare a gazelor naturale)
Vol LXVI • No. 4/2014
Alina Maria Gligor
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Blvd. Victoriei, 10, Sibiu, Romania e-mail: alina.gligor@ulbsibiu.ro

 Keywords   software, compression station, monitoring, operating

 Abstract
In the last years, in the context of introducing modern technologies to more and more industrial domains, there has also arisen the need to realise automation equipment and the corresponding software components for the domain of natural gas compression.The current paper presents a software for the monitoring, automation and data acquisition, implemented on a modern automation system for a natural gas compression station equipped with type C360 electrocompressors, as well as the results obtained following the testing of this software. The software allows the functioning of the equipment without local human supervision and in complete safety and also offers the possibility to send the equipment's functioning parameters at a distance in order to provide a SCADA-type control of the compression station. The main novelty element brought by this software for the monitoring of the compression process is that the operating graphic interface is realised in 3D, the operator having a realistic image of the automation system.

 Rezumat
În ultimii ani, în contextul introducerii tehnologiilor moderne în tot mai multe domenii industriale, a apărut și necesitatea realizării unor echipamente de automatizare și a programelor corespunzătoare în domeniul comprimării gazelor naturale. Lucrarea de față prezintă un program de monitorizare, automatizare şi achiziţie de date, implementat pe un sistem de automatizare modern, aferent unei stații de comprimare gaze naturale echipată cu electrocompresoare C360, precum și rezultatele obținute în urma testării programului. Programul vizat permite funcţionarea agregatelor fără supraveghere umană locală şi în deplină siguranţă, precum şi posibilitatea transmiterii la distanţă a parametrilor de funcţionare a acestora în vederea asigurării unui control de tip SCADA a staţiei de comprimare. Elementele de noutate pe care le aduce acest program de monitorizare a procesului de comprimare este faptul că interfața grafică de operare este executată 3D, operatorul având o imagine realistică a instalației de automatizare.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti