TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Considerations Regarding the Damage of Natural Gas Formations as a Result of Their Opening by Drilling
(Consideraţii privind deteriorarea formaţiunilor productive de gaze naturale ca urmare a deschiderii lor prin foraj)
Vol LXVI • No. 4/2014
Ion Foidas
S.N.G.N. Romgaz S.A., P-ţa C.I. Motaş Nr. 4, Mediaş, Romania e-mail: ion.foidas@yahoo.com

 Keywords   damage, drilling fluid, permeability, productivity index, skin

 Abstract
During the drilling of a well, the productive formation gets in touch with the drilling fluid that produces a damage of a limited area in the vicinity of the well’s wall. Highlighting the degree of damage and assessment of its impact on the well productivity is a key element in optimizing operational performance of that formation. One of the most common and effective ways to combat the damage of the porous medium is the acidification of productive formations, especially in the case when these formations contain large percentages of carbonate rocks. However it is preferably to prevent damage by using drilling fluids with fewer solids and their filtrate to be compatible with the formation and deposits fluids.

 Rezumat
În timpul forajului sondelor, formaţiunea productivă intră în contact cu fluidul de foraj care produce o deteriorare a unei zonei limitate din vecinătatea peretelui sondei. Punerea în evidenţă a gradului de deteriorare şi evaluarea impactului acestuia asupra productivităţii sondei reprezintă un element cheie în optimizarea performanţelor în exploatare a respectivei formaţiuni. Una dintre cele mai utilizate şi eficiente metode de combatere a deteriorării mediului poros al formaţiunilor productive o reprezintă acidizarea, mai ales în cazul când aceste formaţiuni conţin procente mari de roci carbonatice. Este de preferat însă prevenirea deteriorării prin utilizarea de fluide de foraj cu cât mai puţine solide şi al cărui filtrat să fie compatibil cu formaţiunile și fluidele din zăcăminte.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti