TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
About Monitoring of Electric Drives Parameters of Off-Shore Drilling Installation
(Asupra monitorizării parametrilor sistemelor de acţionare electrică a unei instalaţii de foraj marin)
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Cornel Ianache
Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti
e-mail: cianache@upg-ploiesti.ro

 Keywords   monitoring, electric drives, off-shore drilling, data acquisition.

 Abstract
Spread of off-shore drilling and of high-depth drilling determined a strong necessity for performing of drilling systems. Being isolated systems off-shore drilling rig use the energy produced locally and this is reason that it must be used efficiently. The paper analyzes the possibilities for monitoring of parameters of electric drive systems of off-shore drilling installation, presenting the structure of an equipment that is capable to offer knowing at every moment of process parameters. There are analyzed the transducers, acquisition interface and it is presented program for monitoring of a F500-4DEC installation.

 Rezumat
Odată cu extinderea forajului marin şi a celui de mare adâncime a apărut necesitatea perfecţionării sistemelor de forare sub aspectul performanţelor tehnice. Fiind sisteme izolate, instalaţiile de foraj marin utilizează energia produsă local, motiv pentru care ea trebuie utilizată eficient. Lucrarea analizează posibilităţile de monitorizare a parametrilor sistemului de acţionare electrică a acestor instalaţii, prezentând structura unui echipament capabil să ofere cunoaşterea în orice moment a parametrilor procesului. Sunt analizate traductoarele, structura interfeţei de achiziţie şi prezentat programul de monitorizare cu o exemplificare la o instalaţie F500-4DEC.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti