TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Theoretical and Experimental Fatigue Analysis for the MU450 Top Drive Drilling Mast
(Analiza teoretică și experimentală a mastului MU 450 al instalației de foraj cu acționare la partea superioară)
Vol LXVII • No. 2/2015
Ionuț Lambrescu, Ion Pană
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti email: ilambrescu@upg-ploiesti.ro, ion.pana@upg-ploiesti.ro

 Keywords   program drilling rigs, reliability, hoisting system

 Abstract
Due to the working conditions, to the loads that are dynamic, and repetitive, the fatigue is an important issue in the case of the drilling masts. The authors devised the following approach: perform an experimental analysis on a scale model of a drilling mast, with the aim to obtain the damping coefficients associated with the vibration modes of the model; extrapolate the results on a real model using the similarity theory; use the results of the previous step to obtain the Frequency response function of the mast; perform a fatigue finite elements analysis for the mast; assess the impact of the mounting / manufacturing errors on the reliability of the mast.

 Rezumat
Datorită condițiilor de lucru, cu sarcini dinamice și repetitive, oboseala este un o problemă importantă în cazul masturilor de foraj. Autorii au structurat problema enunțată în titlu astfel: au efectuat o analiză experimentală pe un model la scară al unui mast de foraj cu scopul de a obține coeficienții de amortizare asociați modurilor proprii de vibrații ale modelului; au extrapolat rezultatele pe un model real folosind teoria similitudinii; au utilizat rezultatele din pașii anteriori pentru a obține funcția de răspuns în frecvență a mastului; au efectuat o analiză cu element finit a mastului; au apreciat impactul erorilor de montaj și de execuție asupra fiabilității mastului de foraj.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti