TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Study about Flow Rate of the Impellers Used for Solid Particles Suspension Realization
(Studiu privind debitul amestecătoarelor folosite pentru realizarea suspensiilor de particule solide)
Vol LXVII • No. 2/2015
Mihaela Păunescu, Constantin Tacă
Universitatea Politehnica din Bucureşti, Spl. Independenţei, 313, Bucureşti e-mail: mpaunescu17@yahoo.com

 Keywords   mixing, agitation, impeller, flow rate, pitched blade turbine

 Abstract
A new mathematic model for the flow rate of the impellers with axial discharge was deduced due to the methods of dimensional analysis. Through experimental determinations the general calculation relation was particularized for the case of the six 45o- pitched blade turbine. Research results are presented by graphics, depending of impeller’s parameters: speed, diameter and width of blades. Experimental data are used for establishing a general relation of impeller flow rate, taking into account the liquid density and viscosity.

 Rezumat
Cu ajutorul analizei dimensionale, a fost dedus un nou model matematic pentru debitul amestecătoarelor cu refulare axială. Prin determinări experimentale, relația generală de calcul a fost particularizată pentru cazul amestecătorului cu șase brațe înclinate la 450. Rezultatele cercetării sunt prezentate sub formă grafică în funcție de parametrii amestecătorului: turație, anvergură și lățimea brațelor. Datele experimentale sunt folosite pentru stabilirea relației generale de calcul a debitului amestecătorului, ținând cont de densitatea și vâscozitatea lichidului.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti