TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Aspects on Setting Cutting Regime Parameters
(Aspecte cu privire la stabilirea parametrilor regimului de aşchiere)
Vol LXVII • No. 2/2015
Ion Nae, Niculae Grigore
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, 100680 Ploieşti e-mail: inae@mail.upg-ploiesti.ro, ngrigore@mail.upg-ploiesti.ro

 Keywords   analytical method calculation, automatic method, cutting system parameters

 Abstract
In a technological process of production, setting the correct cutting regime parameter values influences productivity processing, manufacturing cost and product quality.
Setting the cutting regime parameters (regardless of cutting scheme) require complex computations and large amount of work.
This paper shows how to determine the parameter values for the milling operation regime cutting keyways, using comparative analytical calculation method (classical) and automatic method (methods specialized computer).

 Rezumat
În cadrul unui proces tehnologic de fabricație, stabilirea corectă a valorilor parametrilor regimului de așchiere influențează productivitatea prelucrării, costul de fabricație și calitatea produsului.
Stabilirea valorilor parametrilor regimului de aşchiere (indiferent de schema de așchiere) necesită calcule laborioase și un volum mare de lucru.
Lucrarea prezintă modul de determinare a valorilor parametrilor regimului de aşchiere pentru operaţia de frezare a canalelor de pană, utilizând comparativ, metoda de calcul analitică (clasică) și metoda automată (programe de calcul specializate).Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti