TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Mineralogical-Petrographic Study of Cores from the Oligocene-Miocene Deposits of the Targu-Jiu Oil Field (Getic Depression)
(Studiul mineralogo-petrografic al carotelor din depozitele oligocen-miocene de pe structura Targu-Jiu (Depresiunea Getică))
Vol LXVII • No. 2/2015
Gheorghe Brănoiu, Mihai Ciocīrdel, Octavian Georgescu, Dumitru Frunzescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, 100680, Ploieşti e-mail: gbranoiu@yahoo.com

 Keywords   Getic Depression, Carpathian Foredeep, folded flank, Targu-Jiu oil field, mineralogical- petrographic investigations

 Abstract
The Targu-Jiu oil field belongs to the Internal Zone of the Getic Depression and is one of the largest oil fields in the region. In the paper are presented the mineralogical-petrographic researches made on the cores from the Oligocene-Miocene deposits of the Targu-Jiu oil field. The cores were analyzed by optical microscopy and X-ray diffraction. The mineralogical-petrographic study revealed the presence in appreciable amounts of the dioctahedral and trioctahedral phyllosilicates represented by the illite and clinochlore. This phyllosilicates was evidenced especially by X-rays diffraction. The samples analyzed are polymictic detrital rocks being composed by ruditic, arenitic and siltic clasts, and a clayey fraction. The clayey fraction plays the role of matrix for the siltic, arenitic and/or ruditic epiclasts. In the source area of the studied rocks occur both endogenous and exogenous rocks.

 Rezumat
Zăcămāntul de petrol Tārgu-Jiu aparține zonei interne a Depresiunii Getice și este unul dintre cele mai mari zăcăminte din aceasta regiune. Īn lucrare se prezintă cercetările mineralogo-petrografice efectuate pe carote din depozitele oligocen-miocene de pe structura petroliferă Tārgu-Jiu. Carotele au fost analizate prin microscopie optică și difracție de raze X. Studiul mineralogo-petrografic a relevat prezenta īn cantități apreciabile a filosilicaților dioctaedrici și trioctaedrici reprezentați prin illit și clinoclor (clorit). Filosilicații au fost identificați īn special prin difracție de raze X. Eșantioanele analizate sunt roci detritice polimictice compuse din claste ruditice, arenitice și siltice, și o fracțiune argiloasă. Fracțiunea argiloasă are rol de matrice pentru epiclastele siltice, arenitice și/sau ruditice. Īn aria sursă a depozitelor studiate apar atāt roci endogene cāt şi roci exogene.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti