TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Modelling the Steady State Characteristic of pH Neutralization Process: a Neuro-Fuzzy Approach
(Modelarea caracteristicii statice a procesului de neutralizare a pH-ului: abordarea neuro-fuzzy)
Vol LXVII • No. 2/2015
Gabriel Rădulescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti e-mail: Gabriel.radulescu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   advanced modelling, ANFIS, pH neutralization

 Abstract
In this paper it is presented a neuro-fuzzy approach on modelling the highly nonlinear steady state characteristic of pH neutralization process. The hybrid neuro-fuzzy technique is applied to model the titration curve from a weak acid with a strong base. Depending on the starting point of the solution that needs to be neutralized there can be determined the set of titration curves. Usually the titration curve has three major parts that describe the system behaviour: above the equivalence point, near equivalence point and under equivalence point. In order to control the process it is very important to determine process gain that in the pH case has an important variation due to its high nonlinearity. The hybrid neuro-fuzzy method provides a suitable solution in modelling this nonlinear titration curve. The resulted model can be used to control the pH neutralization process

 Rezumat
În această lucrare este modelată caracteristica statică puternic neliniară a procesului de neutralizare a pH-ului utilizând o metodă bazată pe ANFIS. Metoda hibridă neuro-fuzzy este aplicată pentru cazul titrării unui acid slab cu o bază tare. In funcţie de pH-ul soluţiei de intrare de neutralizat se poate determina familia de caracteristici statice neliniare. In mod obişnuit curba de titrare are trei porţiuni distincte ce descriu comportamentul neliniar al procesului: deasupra punctului de echivalenţă, în vecinătatea punctului de echivalenţă sau sub punctual de echivalenţă. Pentru reglarea procesului este foarte importantă cunoaşterea factorului de proporţionalitate al procesului, care în cazul studiat are o variaţie foarte mare determinând puternice neliniarităţi. Metoda hibridă neuro-fuzzy este o soluţie potrivită în modelarea caracteristicii. Modelul obţinut poate fi utilizat pentru reglarea pH-ului.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti