TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Research Concerning the Calculus of the Equilibrium Moment in the Case of a Plane Mechanism Using the Dynamic Model
(Cercetări privind calculul momentului de echilibrare în cazul unui mecanism plan folosind modelul dinamic)
Vol LXVII • No. 2/2015
Georgeta Toma, Dorin Bădoiu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti e-mail: badoiu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   mechanism, equilibrium moment, dynamic model


 Abstract
In this paper some results concerning the establishing of the variation on a cinematic cycle of the equilibrium moment for a plane mechanism using the dynamic model are presented. It is shown that the variation of the equilibrium moment in the analyzed case can be very well approximated with the variation on a cinematic cycle of the reduced moment corresponding to the dynamic model of the mechanism. Some interesting simulation results that highlight the aforesaid for different functioning regimes of the mechanism are presented.

 Rezumat
In articol sunt prezentate o serie de rezultate privind stabilirea variaţiei pe un ciclu cinematic a momentului de echilibrare pentru un mecanism plan folosind modelul dinamic. Se arată că variaţia momentului de echilibrare în cazul analizat poate fi foarte bine aproximată cu variaţia pe un ciclu cinematic a momentului redus corespunzător modelului dinamic al mecanismului. Sunt prezentate câteva rezultate interesante ale simulărilor care evidenţiază cele menţionate mai înainte pentru diferite regimuri de funcţionare ale mecanismului.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti