TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The System of Automatic Regulation of Temperature of Compressor
(Sistem de reglare automata a temperaturii unui compresor)
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Mihăiţă Lincă, Alexandru Bitoleanu, Sergiu Ivanov, Mihaela Popescu, Mircea Dobriceanu
University of Craiova
e-mail: mlinca@em.ucv.ro

 Keywords   electric drives, static converter, analysis, control

 Abstract
A general tendency on the global level is the development of industrial applications , on ground of aviation turboengines . In any domain ? the compression of gasses , the production of electric energy , naval or train etc. ? and for almost every power level , there are applications from every big company , wich designs aviation turbo-engine. First of all , these are used as : gasses generators or power groups for compressing natural gasses plants from the extraction fields or main pipes . For this , the paper presents regulation of temperature for a compressor through the supply of the water pump which is used for cooling the oil needed for the oinment of the compressor's bearing , through a static converter of tension and frequency and the regulation of temperature

 Rezumat
O tendinţă generală pe plan mondial o constituie dezvoltarea de aplicaţii industriale, terestre, ale turbo-motoarelor de aviaţie. În orice domeniu ? comprimarea gazelor, producerea de energie electrică, propulsia navală sau feroviară, etc. ? şi pentru aproape orice gamă de puteri, există aplicaţii ale oricăreia din marile firme constructoare de turbo-motoare de aviaţie. În primul rând, acestea sunt utilizate ca generatoare de gaze sau grupuri de putere pentru staţiile de compresare a gazelor naturale din câmpurile de extracţie petroliere sau pe conductele magistrale.
În acest sens, lucrarea prezintă un sistem de reglare automată a temperaturii unui compresor prin alimentarea pompei de apa folosită la răcirea uleiului necesar pentru ungerea lagărelor compresorului, printr-un convertor static de tensiune şi frecvenţă şi reglarea temperaturii prin modificarea debitului apei.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti