TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Using Monovariable PID Controllers Tuned with Genetic Algorithms for Controlling a Multivariable Process
(Utilizarea regulatoarelor monovariabile PID acordate cu algoritmi genetici pentru reglarea unui proces multivariabil)
Vol LXVII • No. 3/2015
Alina-Simona Băieşu
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, 100680, Ploieşti
e-mail: agutu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   PID controller design, PID controller tuning methods, Genetic Algorithms tuning method

 Abstract
One advanced PID controller tuning method is using Genetic Algorithms. This tuning method is an optimization one that is based on the optimization of a cost function such Integral of Absolute magnitude Error (IAE), Integral of the Squared Error (ISE), Mean of the Squared Error (MSE) or Integral of Time multiplied by Absolute Error (ITAE). Genetic Algorithms use genetic operations like selection, crossover and mutation in order to search the potential solution of a problem starting for an initial random solution. The purpose of this paper is to design and implement a control system for a 2X2 multivariable process using two monovariable PID controllers tuned with Genetic Algorithms. The multivariable process dynamics and standard decoupling were studied in author’s previous published works.

 Rezumat
O metodă avansată de acordare a regulatorului PID este folosind algoritmii genetici. Această metodă de acordare este una de optimizare care se bazează pe extremizarea unei funcții cost cum ar fi Integrala Erorii Absolute (IAE), Integrala Erorii Pătratice (ISE), Eroarea Pătratică Medie (MSE) sau Integrala Timpului înmulțit cu Eroare Absolută (ITAE). Algoritmii genetici utilizează operații specifice geneticii cum ar fi selecția, încrucișarea și mutația, în scopul căutării potențialei soluții a unei probleme pornind de la o soluție inițială aleatoare. Scopul acestei lucrări este de a proiecta și implementa un sistem de reglare pentru un proces multivariabil 2X2 cu ajutorul a două regulatoare monovariable PID acordate cu algoritmi genetici. Dinamica procesului multivariabil și decuplarea standard a acestuia au fost studiate în lucrări publicate anterior de către autor.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti