TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
On the Establishing and Solving of the Movement Equation in the Case of the Plane Mechanisms
(Asupra stabilirii şi rezolvării ecuaţiei de mişcare în cazul mecanismelor plane)
Vol LXVII • No. 3/2015
Dorin Bădoiu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, Ploieşti
e-mail: badoiu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   plane mechanism, dynamic equilibrium, movement equation

 Abstract
In the paper a method for establishing and solving the movement equation in the case of the plane mechanisms is presented. The method is based on the expressing of the dynamic equilibrium in instantaneous powers of all the forces and moments that work on the component links of the mechanism. The variation of the angular speed of the driving crank is determined by numerically integration of the movement equation using the finite differences method. Finally, some simulation results in the case of a quadrilateral mechanism are shown.

 Rezumat
In articol se prezintă o metodă de stabilire şi rezolvare a ecuaţiei de mişcare în cazul mecanismelor plane. Metoda se bazează pe exprimarea echilibrului dinamic în puteri instantanee a tuturor forţelor şi momentelor care lucrează pe elementele componente ale mecanismului. Variaţia vitezei unghiulare a manivelei conducătoare se determină prin integrare numerică a ecuaţiei de mişcare folosind metoda diferenţelor finite. In final, sunt prezentate o serie de rezultate ale simulărilor în cazul unui mecanism patrulater.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti