TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
General Aspects Regarding Hierarchical Control of a Complex Industrial Process
(Aspecte generale privind reglarea ierarhică a unui proces industrial complex)
Vol LXVII • No. 3/2015
Alin-Constantin Băieşu, Alina-Simona Băieşu
Honeywell România, Str. George Constantinescu 3, Bucureşti,
e-mail: alin.baiesu@honeywell.com
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, 100680, Ploieşti,
e-mail: agutu@upg-ploiesti.ro

 Keywords   complex industrial process control, hierarchical control, crude oil distillation unit

 Abstract
In case of complex industrial processes, such petrochemical plants the hierarchical viewing of the control problem for simplifies the modeling effort. In order to do this, for each level of the hierarchical structure a model of the process is needed. The paper presents a method that is based on a hierarchy of models describing the complex industrial process at various levels of abstraction and a decomposition of the overall specification. The complexity of the resulting control scheme is considerably reduced in comparison to an unstructured (and therefore non-hierarchical) approach. The procedure is applied for a crude oil distillation unit.

 Rezumat
În cazul proceselor industriale complexe, cum ar fi instalaţiile petrochimice, abordarea ierarhică a problemei reglării simplifică efortul de modelare. Pentru a face acest lucru, pentru fiecare nivel al structurii ierarhice este nevoie de un model al procesului. Lucrarea prezintă o metodă care se bazează pe o ierarhie de modele care descriu procesul industrial complex la diferite niveluri de abstractizare și o descompunere a specificației de ansamblu. Complexitatea sistemului de reglare rezultat este redus considerabil în comparație cu o abordare nestructurată (și, prin urmare, neierarhică). Procedura este aplicată pentru o instalaţie de distilare a țițeiului.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti