TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
A Comparison Regarding the Behaviour of the Horizontal and Vertical Expansion Loops of the Steam Collectors
(O comparaţie privind comportarea lirelor de dilatare orizontale şi verticale ale colectoarelor de abur)
Vol LXVII • No. 3/2015
Silvia Sturzu, Şerban Vasilescu
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, 100680, Ploieşti
e-mail: vserban@mail.upg-ploiesti.ro

 Keywords   loop, thermal expansion, steam collector, sustained

 Abstract
In the paper are presented some differences that appear in the behaviour of the horizontal and vertical expansion loops of the steam collectors used in petrochemical plants. The flexibility calculation has been completed for sustained, expansion and occasional loads (wind, earthquake) in two main cases: a steam collector with a horizontal expansion loop and a steam collector with a vertical expansion loop. The results obtained illustrate the differences between the flexibility of the above loops.

 Rezumat
În lucrare se prezintă difereţe ce apar in comportarea colectoarelor de abur cu lire compensatoare orizontale si verticale, care se ȋntalnesc ȋn combinatele petrochimice. Calculul de flexibilitate al colectoarelor a fost realizat pentru cazurile clasice de ȋncarcare, greutate proprie, expansiune termicǟ şi ȋncarcari ocazionale (vânt, seism), ȋn două situaţii : un colector cu o liră de dilatare orizontală şi altul cu o lirǟ verticalǟ. Rezultatele obţinute pun ȋn evidenţă diferenţele dintre flexibilităţile celor două lire de dilatare.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti