TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Production Optimization and Frictional Loss Energy Analysis for a Multiphase Heavy Oil Subsea Well
(Optimizarea producției și analiza căderilor de presiune pentru curgerea multifazică în cazul unei sonde marine ce produce țiței greu)
Vol LXVII • No. 3/2015
Antonia Şugar, Doru Stoianovici
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Bd. Bucureşti 39, 100680, Ploieşti
e-mail: sugarantonia93@gmail.com; doru.stoianovici@yahoo.com

 Keywords   Production optimization, skin, phasing skin, producing well system, flowline size, flowline isolation

 Abstract
The article outlines the process of production optimization for an offshore oil well, using the method known as Nodal Analysis to analyse the well. This method allows the determination of the production capacity for any combination of components and the locations of excessive flow resistance or pressure drop in any part of the system.
Special attention needs to be given to the influence of water cut as and the type and thickness of the flowline isolation on the pressure drops in the whole system, but also on the rate of flow. The inflow and outflow curves will be also plotted in relation to phasing skin, perforation density, tubing size and flowline size.
The effect of a change in any of the parameters above mentioned will be analysed by recalculating the solution point using the new characteristics of the parameter that has been modified.

 Rezumat
Articolul descrie procesul de optimizarea producției unei sonde marine de țiței, folosind pentru analiză metoda cunoscută drept, Analiza Nodală. Această metodă permite determinarea capacității productive pentru orice combinție a elementelor dar și localizarea rezistențelor la curgere excesive sau căderile de presiune,în toate punctele sistemului.
O atenție specială trebuie acordată influenței impurităților, tipului și grosimii izolației conductei de amestec asupra căderilor de presiune din intreg sistemul, precum și asupra debitului. Curbele de comportare ale stratului și cele ale echipamentului vor fi trasate și în concordanță cu factorul skin datorat perforaturilor sondei, densitatea perforaturilor, diametrul tubingului și diametrul conductei de amestec.
Efectul provocat de variația oricărui parametru menționat mai sus, va fi analizată prin recalcularea punctului de funcționare, utilizând noile valori ale acestuia.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti