TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Unions and Employees’ Representatives
(Sindicatele şi reprezentanţii salariaţilor)
Vol LXIV • No. 2/2013
Eufemia Vieriu
Petroleum – Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti, No. 39, Ploieşti, Romania eufemia_vieriu@yahoo.com

 Keywords   foundation manner, purpose, union status, union attributions

 Abstract
The union through its nature is an organisatin of the employees which has the purpose to defend their rights.
Founded through the exercise of the association right, union organizations are judicial persons independent towards the public authorities, political parties and patronal organizations.
Union activity is delimited in principal to their participation to social dialogue and to collective negociations, to the closure and execution of the collective labour contract, to the development of protest and claiming activities; to the regulation within base units of work issues as well as to the organization of actions and activities in favour of the members which it represents.
Within the content of the present article there are synthetised in an unitary manner updated aspects reffeing to the purpose and way of foundation of the union associations, to the fulfillment of the criteria of representativeness of federations, confederations and unions as well as of the main attributions of the tasks of the employees’ representatives.

 Rezumat
Sindicatul prin natura sa este o organizaţie a lucrătorilor al cărui scop îl constituie protejarea drepturilor acestora.
Infiinţate prin exercitarea dreptului la asociere, organizaţiile sindicale sunt persoane juridice independente faţă de autorităţile publice, faţă de partidele politice şi de organizaţiile patronale. Activitatea sindicală este delimitată în principiu la participarea acestora la dialogul social şi la negocierile colective, la încheierea şi executarea contractului colectiv de muncă, la desfăşurarea unor activităţi de protest şi revendicative; la reglementarea în cadrul unităţilor de bază a unor issuee de muncă precum şi la organizarea unor acţiuni şi activităţi în favoarea membrilor pe care îi reprzintă.
În conţinutul prezentului articol sunt sintetizate întro manieră unitară aspecte actualizate referitoare la scopul şi modalitatea de înfiinţare a asociaţiilor sindicale, la satisfacerea criteriilor de reprzentativitate a federaţiilor, confederaţiilor şi uniunilor sindicale precum şi a atribuţiilor principale ce cad în sarcina reprezentanţilor salariaţilor.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti