TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Circulation of the Labor Force Within the European Union
(Circulaţia forţei de muncă în spaţiul Uniunii Europene)
Vol LXIV • No. 2/2013
Eufemia Vieriu
Petroleum – Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti, No. 39, Ploieşti, Romania eufemia_vieriu@yahoo.com

 Keywords   foundation manner, purpose, union status, union attributions

 Abstract
Considering the labor market a dynamic system of structures and social processes in which there are evaluated and commercialized different services of technical, organizational, informational nature, is closely related to the open and efficient circulation of its’ specific components, namely labor force request and offer.
The idea of the open circulation of labor force in the European context between the new member states is beneficial by assuring a natural balance of the labor force offer and request.
Within this article there will be noted amongst other aspects the relevant judicial efforts made by the comunitary legislative forums in the domain of the regulation of the intracomunitary labor force circulation.

 Rezumat
Considerarea pieţei muncii drept un sistem dinamic de structuri şi procese sociale în care sunt evaluate şi comercializate diferite servicii de natură tehnică, organizatorică, informaţională, este strâns legată de circulaţia neîngrădită şi eficientă a componentelor specifice ei, respectiv cererea şi oferta de forţă de muncă.
Ideea neîngrădirii circulaţiei forţei de muncă în contextul european între statele nou membre este benefică prin prisma asigurării unui echilibru natural şi firesc al cererii şi ofertei forţei de muncă.
În cuprinsul prezentului articol vor fi trecute în revistă printre alte aspecte şi eforturile juridice relevante intreprinse de forurile legislative comunitare în domeniul reglementării circulaţiei forţei de muncă intracomunitare.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti