TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The ordinary way of appeal. Case studies
(Calea de atac ordinară a recursului. Studii de caz)
Vol LXIV • No. 2/2013
Rădulescu Dragoş Lucian
Petroleum – Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti, No. 39, Ploieşti, Romania radulescudragos@hotmail.com

 Keywords   appeal, recourse, admissibility, hearings, substantiations.


 Abstract
According to the former Code of Civil Procedure court decisions without right to appeal, those given with right to appeal or the decisions of other bodies with jurisdictional activity are subject to recourse.
The deadline for appeal is 15 days from the notification of the decision, depositing it to the court whose decision is attacked, under penalty of nullity. The appeal itself will be motivated by the appeal request or within the term of appeal, the deadline being calculated from the communication of the decision, even if the appeal was made before. Presenting and enlarging upon the reasons for the rejection is also required.

 Rezumat
Conform Codului de procedură civilă anterior, hotărârile date fară drept de apel, cele date în apel, precum și hotărârile altor organe cu activitate jurisdicțională sunt supuse recursului.
Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii, acesta depunându-se la instanța a cărei hotărâre se atacă, sub sancțiunea nulității. Recursul se va motiva prin însăși cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs, termenul de depunere fiind calculat de la comunicarea hotărârii, chiar dacă recursul s-a facut mai înainte. Se impune deasemenea arătarea motivelor de casare și dezvoltarea lor.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti