TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Appeal to execution. Ways of appeal
(Contestația la executare. Motivele contestaţiei)
Vol LXIV • No. 2/2013
Rădulescu Dragoş Lucian
Petroleum – Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti, No. 39, Ploieşti, Romania radulescudragos@hotmail.com

 Keywords   appeal, recourse, admissibility, hearings, substantiations

 Abstract
As a general rule the requirement established by a court or by other enforceable title is brought out willingly or, otherwise, only through enforcement proceedings. Considering that if actions were heard at first instance according to the Code of Civil Procedure in existence at that time it will apply inclusively to the actions stipulated in the appeal. The article refers to the admissibility of appeal and to the review procedures.

 Rezumat
Ca o regulă generală obligația stabilită de către o instanță sau prin intermediul unui titlu executoriu este executată de bunăvoie sau, în caz contrar prin intermediul procedurii de executare silită. Având în vedere faptul că în cazul în care acțiunile au fost judecate în primă instanță în conformitate cu Codul de procedură civilă existente la acel moment dispoziţiile legale respective se vor aplica inclusiv pentru acțiunile prevăzute în recurs. Ca urmare lucrarea precizează condiţiile de admisibilitata contestaţie dar şi motivele acesteia.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti