TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Romania's Participation in the Second Balkan War, in the Views of Historian Nicolae Iorga
(Participarea României la cel ce al II-lea război balcanic, în viziunea istoricului Nicolae Iorga)
Vol LXIV • No. 2/2013
Gheorghe Calcan
Petroleum-Gas University of Ploiești, Bd. București, nr. 39, Ploiești
e-mail: calcangheorghe@yahoo.com

 Keywords   balkan wars, Nicolae Iorga's view

 Abstract
Our work presents the historian Nicolae Iorga's view on Romania's involvement in the Second Balkan War from 1913. During the First Balcanic War from 1912, Iorga didn't agree with Romania's involvement in the conflict, because he believed that the national objective was the national unity, that could have started by releasing Transilvania. The attack started by Bulgaria against its former allies, made Iorga change his attitude and support Romania's involvement in the conflict, in order to preserve the ballance in the area. The peace concluded in Bucharest and Cadrilater's adjudgement increased Romania's international prestige. He was a volonteer in military operations, author of a memoirs work and a director of "Neamul Romanesc" newspaper; his opinions expressed at that time still have an echo nowadays, after 100 years.

 Rezumat
Lucrarea noastră prezintă opinia istoricului Nicolae Iorga față de implicarea României în cel de al doilea război balcanic din anul 1913. În timpul primului război balcanic, din anul 1912, Iorga nu a agreiat ideea implicării României în conflict, întrucât el considera că obiectivul național era realizarea unității naționale, care ar fi putut începe prin eliberarea Transilvaniei. Atacul declanșat de Bulgaria împotriva foștilor ei aliați, l-a determinat pe Iorga să-și schimbe atitudinea și să susțină implicarea României în conflict, în scopul păstrării echilibrolui în zonă. Pacea încheiată la București și adjudecarea Cadrilaterului au sporit prestigiul internațional al României. Participant voluntar la operațiunile militare, autor al unei lucrări memorialistice, director al ziarului „Neamul Românesc”, opiniile exprimate atunci, găsesc reverberații și la 100 de ani de la acest moment.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti