TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Thematic Projection: Historical Periods and Geographical Coordinates. Case Studies: Travellers and Travels...
(Proiectarea tematică: momentele istoriei şi determinările geografice. Studii de caz: călători şi călătorii. Analiza simbolurilor īn reprezentare (harta, planul) şi īn universul referenţial (simbolurile UE))
Vol LXIV • No. 2/2013
Gheorghe Calcan
Petroleum- Gas University of Ploiești, Bd. București, nr. 39, Ploiești
e-mail: calcangheorghe@yahoo.com

 Keywords   didactic projection, history and geographical determinations

 Abstract
Our work captures the inextricable link between history and geographical determinations, the importance of map, plan and symbols. Related to the latter aspect, our research makes the transition from topographic symbols, captured on the map, to institutional and national or supranational ones, such as the European Union. For acquiring some decisive issues, case studies are very important. All the teaching activity should be based on the didactic projection, whose theoretical premises are highlighted in the work.

 Rezumat
Lucrarea noastră surprinde legatura indisolubilă dintre istorie și determinările geografice, importanța hărții, planului și a simbolurilor. Īn acest din urmă aspect, studiul nostru realizează trecerea de la simbolurile topografice surprinse pe hartă, la cele instiuționale și statale ori suprastatale, cum este cazul Uniunii Europene. Pentru īnsușirea unor aspecte determinante o mare importanță o au studiile de caz. Intreaga activitate educațională trebuie realizată pe baza unei proiectări didactice, ale cărei premise teoretice sunt subliniate de lucrare.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti