TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Computer Aided Analysis And Design Of D.C. Motor Starting
(Modelarea şi simularea pornirii MCC pentru verificarea proiectării)
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Liviu Modran
"L. Blaga? University of Sibiu
e-mail: liviu.modran@ulbsibiu.ro

 Keywords    

 Abstract
In electrical engineering education, model and digital simulation represent tools in order to understand the behavior of the different components of electric drive-systems in transitory regimes. In this paper, the direct, rheostat and chopper starting of DC machine are simulated. The models and the simulation use the environment Matlab ? Simulink. The model represents an experimental circuit and the oscillograms give the instantaneous electrical variables in electrical equipment. The design of electrical devices and their interconnection can be proved without or before working in the laboratory.

 Rezumat
In educaţia tehnică în inginerie electrică modelarea şi simularea numerică reprezintă instrumente pentru a înţelege comportarea diferitelor componente ale unui sistem electric de acţionare în regimuri tranzitorii. In prezenta lucrare sunt simulate pornirea directă, reostatică şi cu VTC a MCC. Modelele şi simularea utilizeză mediul Matlab ? Simulink Modelul se constituie într-un circuit experimental, iar oscilogramele redau valorile instantanee ale mărimilor electro-mecanice din motor. Proiectarea dispozitivelor electrice şi a conexiunilor poate fi verificată înainte sau fară a lucra în laborator.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti