TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
General Aspects Regarding The Status of the European Public Servant
(Consideraţii generale privind statutul funcţionarului public european)
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Eufemia Vieriu
Petroleum – Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti, No. 39, Ploieşti, Romania
e-mail: eufemia_vieriu@yahoo.com

 Keywords   the European public function, the rights of the European public servant, the obligations of the European public servant, career evolution, the dismissal of the European public servant, the detachment of the European public servant

 Abstract
The present article illustrates the steps that a person who aspires at an European public function must follow in order to obtain the desired post, as well as the person’s rights and obligations in this context. Likewise, there will be approached notions regarding the history of the European public function, the rights and obligations of the European public servant, recruitment, application, the stages of the selection contest. There will be presented specific aspects of the European public function regarding career evolution, remuneration, advantages, allowances, pension, health insurance, taxes, leaves and absences, dismissal and detachment.

 Rezumat
Prezentul articol parcurge paşii pe care o persoană care aspiră la o funcţie publică europeană trebuie să-i întreprindă pentru a ajunge pe poziţia dorită, precum şi drepturile şi obligaţiile sale în acest context. De asemenea, vor fi abordate noţiuni privind istoricul funcţiei publice europene, drepturile şi obligaţiile funcţionarului public european, recrutarea, candidatura, etapele concursului de selecţie.Vor fi prezentate aspecte specifice fiuncţiei publice europene legate de evoluţia în carieră, remuneraţie, avantaje, alocaţii, pensie, asigurările de sănătate, taxe, concedii şi absenţe, disponibilizare şi detaşare.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti