TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Role of the Government in the European Space
(Rolul guvernului în spaţiul european)
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Cătălina Ştefania Szekely
Petroleum Gas University of Ploieşti, 39, Bucureşti Blvd, Ploieşti
e-mail: catalinaupg@yahoo.com

 Keywords   executive power, separation of powers, democracy, rule-of-law state/ democracy.

 Abstract
This study aims at presenting the evolution of the separation of powers principle, in general, and of the executive power, in particular, at identifying the responsabilities of the executive and at specifying the government’s role in the current European context. The principle of separation of powers is a fundamental principle within the rule-of-law state, being the guarantor of the genuine, traditional democracy.

 Rezumat
Studiul de faţă are ca obiective principale: prezentarea evoluţiei principiului separaţiei puterilor în stat, în general şi a executivului, în special; identificarea atribuţiilor executivului şi identificarea rolului guvernului în contextul european actual. Principiul separaţiei puterilor în stat reprezintă un principiu fundamental al statului de drept, fiind garantul democraţiei autentice, tradiţionale.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti