TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The respect of private life - a fundamental right for a person
(Respectul vieţii private – drept fundamental al persoanei fizice)
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Roxana Matefi, Maria Magdalena Barsan
Universitatea Transilvania din Brasov
e-mail:roxana.matefi@gmail.com

 Keywords   private life, right, dignity, fundamental, Constitution, European Convention on Human Rights.

 Abstract
The current article wishes to analyze one of man’s fundamental rights, that of the respect owed to one’s private life; this right is regulated by both the European Convention on Human Rights, as well as in the Romanian Constitution and the Civil Code. The latter is a distinct regulation. Once the New Civil Code was passed, Title II of the First Book offers an entire chapter dedicated to the respect owed to the human being and its inherent rights, a chapter in which the right to a private life is as important as the right to life, health, integrity, the right to dignity as well as the respect owed to a person after its death.
The present article involves a three sided analysis, regarding constitutional law, civil law and criminal law, as we can’t leave out the criminal aspects generated by the disrespecting of this right. Thus, the lawmaker found appropriate to incriminate crimes as trespassing, violation of professional secrets, violation of private life, disclosure of professional secret.

 Rezumat
Prezentul articol îşi propune o analiză a unuia dintre drepturile fundamentale ale omului, respectiv dreptul la respectarea vieţii private, drept ce îşi găseşte reglementarea atât în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în Constituţia României, cât şi în Codul civil, în acest din urmă act normativ, drepturile personalităţii având o reglementare distinctă, de sine stătătoare. Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod civil, regăsim în Titlul al II lea al Cărţii I, un întreg capitol destinat respectului datorat fiinţei umaneşi drepturilor ei inerente, capitol în cadrul căruia dreptul la viaţă privată ocupa un loc important, alături de dreptul la viaţă, la sănătate şi integritate, dreptul la demnitate al persoanei, precum şi dreptul la respectul datorat persoanei şi după decesul său.
Analiza de faţă implică o triplă analiză, sub aspectul dreptului constituţional, al celui civil, dar şi al dreptului penal, neputând omite consecinţele de natură penală pe care încalcarea diferitelor aspecte ale acestui drept le poate genera. Legiuitorul a găsit, astfel, de cuviinţă să incrimineze infracţiuni precum violarea de domiciliu, violarea secretului profesional, violarea vieţii private, divulgarea secretului profesional.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti