TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
A Comparative Assessment On Same-Sex Relationship Regulation Freedom In The European Area
(Apreciere comparativă asupra libertăţii reglementării relaţiilor între persoane de acelaşi sex în spaţiul european)
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Oana-Carmen Răvaş
Assistant professor, PhD, University of Petroşani, Faculty of Science
e-mail:oana_dumitrescu13@yahoo.com

 Keywords   same-sex marriages, concubinage, family, harmonization, regulation, free union

 Abstract
It may be noted that some legislation assimilates the same legal status as marriages between persons of the opposite sex and for people of different sex, while in other countries, the legal system is different, trying some similarities, while others prohibit any formalization of home these bonds and hence the economic effects driven by them. Similarly, regulated and free union of opposite-sex outside marriage officially recognized.
Also, given the fact that in Europe some states allowed gay marriage and others do not, the question of the effects of such marriages in states that do not recognize. In other words, it can make a major debate to what extent non-recognition of such marriages can be considered as a breach of Art. 12 (right to marry) and even art. 8 (right to private and family life) and even art. 14 (prohibition of discrimination) of the European Convention on Human Rights.

 Rezumat
Unele legislaţii asimilează acelaşi regim juridic atât pentru căsătoriile între persoane de sex opus cât şi pentru persoanele de sex diferit, în timp ce în alte ţări, regimul juridic este diferit, încercând unele similitudini, pe când altele interzic din start orice oficializare a acestor legături şi implicit a efectelor patrimoniale antrenate de acestea. Tot astfel, este reglementată şi uniunea liberă dintre persoane de sex diferit, în afara mariajului oficial recunoscut.
De asemenea, având în vedere faptul că, în Europa anumite state admit căsătoria homosexuală şi altele nu, se pune problema efectelor unei astfel de căsătorii în statele care nu o admit. Altfel spus, se poate pune într-o amplă dezbatere, în ce măsură refuzul recunoaşterii unei asemenea căsătorii poate fi considerat ca o atingere adusă art. 12 (dreptul la căsătorie) şi chiar art. 8 (dreptul la viaţa privată şi de familie) sau chiar art. 14 (interzicerea discriminărilor) al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti