TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Regulation of Malpractice Based On Law No 5/2006 And The Procedure for Establishing of Malpractice Cases
(Reglementarea malpraxisului în temeiul Legii nr. 95/2006 si stabilirea cazurilor de malpraxis)
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Matefi Roxana, Alexandru-Dorin Scurtu
Universitatea Transilvania din Brasov
e-mail: roxana.matefi@gmail.com

 Keywords   malpractice, Law no 95/2006, civil liability, medical personnel, patient

 Abstract
The present work wishes to analyze the Romanian medical system in regard to Law no 95/2006 for malpractice cases. The general aspects of malpractice were analyzed first, starting from the legal definition and moving on to the doctrinarian interpretation. We have also analyzed the civil liability of the doctor with all its significant aspects, as well as the legal procedure of determining malpractice cases. Finally, we have introduced a case study, the trial Codarcea versus Romania, a trial in which the Romanian state was sentenced by the European Court for Human Rights for the violation of articles 6 and 8 of the Convention. The Romanian state was sentenced to pay moral damages in the amount of 20.000 Euros.

 Rezumat
Prezenta lucrare îşi propune o analiză a sistemului medical românesc prin raportare la Legea nr. 95/2006 cu privire la cazurile de malpraxis. Au fost analizate initial aspectele generale cu privire la malpraxis, pornind de la definiţia legală a acestuia şi trecând apoi prin accepţiunile date de doctrina acestei noţiuni. Ne-am oprit apoi asupra răspunderii civile a medicului, cu toate particularităţile sale, precum şi asupra procedurii legale de stabilire a cazurilor de malpraxis. În final am introdus şi un studiu de caz, oprindu-ne asupra cauzei Codarcea c. România, în care statul român a fost condamnat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a constatat violarea art. 6 şi 8 din Convenţie şi a obligat Statul român la plata unor despăgubiri morale în valoare de 20.000 euro.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti