TECHICAL Series MATHEMATICS  INFORMATICS  PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
General Aspects Regarding Labor Mediation
(Aspecte generale privind medierea muncii)
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Eufemia Vieriu*, Dumitru Vieriu**
* Petroleum – Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti, No. 39, Ploieşti, Romania
e-mail: eufemia_vieriu@yahoo.com
**Bucharest Bar, Str. Dr. Rureanu No. 3, Bucharest, Romania
e-mail:eufemia _vieriu@yahoo.com

 Keywords   conflicts of interests, the notion of mediation, the characteristics of mediation, the rights and obligations of the mediator, mediation of work conflicts

 Abstract
Labor mediation is the activity through which the connection between employers and people who search a work place is realized regarding the establishment of work or service rapports.
Likewise, mediation can be defined as a international public law procedure or by the labor code which proposes a conciliatory solution for the parts that are in litigation. In the content of the present article there will be treated relevant aspects regarding the activity of mediation, of it’s characteristics and stages as ell as general notions referring to the mediation agreement. Likewise, there will be approached specific aspects regarding the mediation of work conflicts and the result of such mediation.

 Rezumat
Medierea muncii constă n activitatea prin care realizează punerea in legătură a angajatorilor, cu persoanele aflate n căutarea unui loc de muncă, n vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.
De asemenea, medierea mai poate fi definită şi ca procedură de drept internaţional public sau de dreptul muncii, care propune o soluţie de conciliere părţilor aflate in litigiu
n cuprinsul prezentului articol, vor fi tratate aspecte relevante ce vizează activitatea de mediere, a caracteristicilor şi etapelor acesteia, prcum şi noţiuni generale refritoare la contractul de mediere. De asemenea vor fi abordate especte specifice privind medierea conflictelor de muncă şi a rezultatului acestui tip de mediere.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti