TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Effects of the insurance contract. Case Study
(Contractul de asigurare, act juridic conform cerinţelor comunitare. Studiu de caz)
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Rădulescu Dragoş Lucian
Petroleum Gas University of Ploiesti, Bd. Bucureşti, nr. 39, Ploieşti
e-mail: dragosradulescu@hotmail.com

 Keywords   insurance, contract, termination, appeal

 Abstract
The insurance contract is part of the random, onerous contracts that are special in that the extent of the obligations of the parties depends on an external future event. Therefore, as compared to the commutative contracts, parties are held by the chance of the gain and loss as events cannot be evaluated at the time of contracting.
In these circumstances, the benefit may be uncertain for a contract subject but generally both subjects were equally likely to win or lose.
The odds for the parties are thus correlative, as convened upon wittingly the moment the contract comes into existence. The absence of this legal situation determines the total lack of effects of the contract.

 Rezumat
Contractul de asigurare face parte din categoria contractelor aleatorii, contracte oneroase ce se particularizează prin faptul că întinderea obligaţiilor părţilor depinde de un eveniment exterior şi viitor. Ca urmare, faţă de contractele comutative, părţile sunt ţinute atât de şansa de câştig cât şi de cea de pierdere, evenimente neevaluabile în momentul contractării.
În aceste condiţii, prestaţia poate fi incertă pentru un subiect contractual dar, în general ambele subiecte au în mod egal şanse de căştig sau pierdere.
Şansele părţilor devin astfel corelative, fiind apreciate de acestea în cunoştinţă de cauză chiar din momentul existenţei consimţământului acestora asupra contractului. Absenţa acestei situaţii juridice determină lipsa totală a efectelor contractului încheiat.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti