TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Comparative Study of Two Topologies Of Linear Electrical Generator Suitable for Wave Energy Conversion
(Studiu comparativ a două structuri de generatoare electrice liniare utilizabile în sisteme de conversie a energiei oceanelor)
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Claudiu-Alexandru Oprea, Claudia-Steluţa Marţiş, Károly Ágoston Biro, Florin Nicolae Jurca
Technical University of Cluj-Napoca

 Keywords    

 Abstract
The perspective of fossil-based fuels exhaustion in the next decades created the need of new types of energy resources; amongst them the renewable energies (wind, solar, wave, etc.) are of great perspective. The most popular is the wind energy, with a total installed power of 47.000 Mw [1]. The exclusive use of wind farms is not practical, due to the high number of units necessary to cover the total energy need [2], so the development of the other types of renewable energies is a priority. Wave energy conversion devices have become a domain of high interest in the last years, due to the enormous energy potential of the oceans, which are covering more than 2/3 of the Earth's surface.
The usable energy of the oceans is of two types: tidal and wave energy. Conventional devices for wave energy conversion usually include mechanical interfaces such as hydraulic systems, used to convert the slow reciprocating motion of the waves into high speed rotational motion (usually 1500 rpm), suitable for conventional electric generators such as the induction machine. A new solution, which implies the use of linear electric generators, has been proposed in the latest years, with specific advantages and problems.

 Rezumat
În perspectiva epuizării rezervelor naturale de combustibili fosili în următoarele decenii, nevoia de noi tipuri de surse de energie devine tot mai stringentă. Dintre acestea, sursele de energie regenerabile (eoliană, solară, energia oceanelor) par a fi de perspectivă. Cea mai populară formă de energie regenerabilă este energia eoliană, cu o putere instalată la nivel mondial de peste 47.000 MW. Utilizarea exclusivă a centralelor eoliene nu este o soluţie viabilă datorită numărului mare de unităţi necesare pentru a acoperi necesarul de energie, astfel că dezvoltarea altor tipuri de energie regenerabilă este o prioritate la nivel mondial. Sistemele de conversie a energiei valurilor în energie electrică au devenit un domeniu de mare interes în ultimii ani, datorită potenţialului energetic imens al oceanelor, care acoperă mai mult de două treimi din suprafaţa Pământului.
Energia utilizabilă a oceanelor apare sub două forme: energia curenţilor de apă şi energia valurilor. Sistemele convenţionale de conversie a energiei valurilor în energie electrică conţin de obicei sisteme de conversie a mişcării oscilatorii a valurilor în mişcare rotativă, compatibilă cu generatoarele electrice clasice cum ar fi generatorul de inducţie (în general 1500 rpm). O nouă soluţie, care introduce utilizarea generatoarelor electrice liniare, a fost propusă în ultimii ani, care prezintă avantaje şi probleme specifice.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti