TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Legislative News in terms of Testamentary Execution in the National Space
(Noutăţi legislative în materia execuţiunii testamentare în spaţiul naţional)
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Ioana Nicolae
Transilvania University of Braşov
e-mail: ioana.nicolae@unitbv.ro

 Keywords   testamentary inheritance, testament, clauses of last will, testator, testamentary execution.

 Abstract
The New Civil Code, entered into force on October 1, 2011 brings legislative news in terms of testamentary execution, as follows – the testamentary executor can be explicitly appointed by the testator, but (s)he can also be appointed by a third party; as regards the acceptance or the renouncement of the testamentary execution, the law imperatively stipulates the form of the notarial authentic act; the administration right of the testamentary executor comprises both the conservation, administration acts and the disposal acts of useful character; the legal term of the testamentary execution lasts 2 years from the inheritance opening date, with the possibility of its reduction by the testator, or of its prolongation by the Court; the testamentary executor is obliged to account for his/her administration at the end of each year of the execution, as well as at the cessation of the execution; the testamentary execution ends at the expiry of the delay stipulated by law, excepting the situation where the Court decided the prolongation of this delay.

 Rezumat
Noul Cod civil intrat în vigoare la 1 octombrie 2011 aduce noutăţi legislative în materia execuţiunii testamentare, după cum urmează - numirea executorului testamentar poate fi făcută de testator în mod explicit, dar acesta poate fi numit şi de un terţ; în ceea ce priveşte acceptarea sau renunţarea la execuţiunea testamentară, legea prevede în mod imperativ forma actului autentic notarial; dreptul de administrare al executorului testamentar cuprinde atât actele de conservare, administrare, cât şi actele de dispoziţie cu caracter util; termenul execuţiunii testamentare este de 2 ani de la data deschiderii moştenirii, cu posibilitatea de restrângere a acestuia de către testator sau de prelungire a termenului de către instanţa de judecată; executorul testamentar este obligat să dea socoteală pentru gestiunea sa la finalul fiecărui an al execuţiunii, precum şi la încetarea execuţiunii; execuţiunea testamentară se încheie la expirarea termenului prevăzut de lege, în afara situaţiei în care instanţa de judecată a decis prelungirea acestui termen.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti