TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Human Rights In Justice And Administration
(Drepturile omului în justiție și administrație)
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Eufemia Vieriu
Petroleum – Gas University of Ploieşti, Bd. Bucureşti, No. 39, Ploieşti, Romania
e-mail: eufemia_vieriu@yahoo.com

 Keywords   the independence of the magistrature, equality in justice administration, liberty of expression and association of the magistrates, the professional secrecy, immunity.

 Abstract
The actual respecting of the fundamental human rights and liberties, as they are stated in teh international Conventions, mostly depends on the manner in which the justice organs and administrations,as agents og the state authority, exercise their functions and competence in this domain.
In the case of the democratic rights state, based on the separation and balance of the statal powers and on respecting the fundamental rights and liberties of the citizens, ensuring the supremacy of the legality principle constitutes the maximum center of interest of any modern society.
The principle of the legality of administration is considered an essential pillar of the stateofright that along with the structural separation of the statal power in the three powers, must guarantee the fundamental rights and liberties of the citizens.
For the justice organs, public forces and andministration to be able to exercise, with competence and impartiality, the functions given by the society in the domain, they must know well all regulations contained by the international instruments to which the Romanian Government became part of.

 Rezumat
Respectarea efectivă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, aşa cum sunt enunţate în Convenţiile internaţionale, depinde în cea mai mare măsură de modul în care organele de justiţie şi administraţie, ca agenţi ai autorităţii de stat, îşi exercită funcţiile şi competenţele în acest domeniu.
În cazul statului de drept, democratic, bazat pe separaţia şi echilibrul puterilor în stat şi pe respectul drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, asigurarea supremaţiei principiului legalităţii constituie centrul de maxim interes al oricărei societăţi moderne. Principiul legalităţii administraţiei este considerat un pilon esenţial al statului de drept care împreună cu separarea structurală a puterii statale în cele trei puteri, trebuie să garanteze drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor.
Pentru ca organele justiţiei, forţei publice şi administraţiei să-şi poată exercita, cu competenţă şi imparţialitate, funcţiile încredinţate de societate în domeniu, ele trebuie să cunoască bine ansamblul reglementărilor conţinute în instrumentele internaţionale la care Guvernul român a devenit parte.

Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti