TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Personal Effects Of Divorce In Regard To Minors
(Efectele personale ale divorţului în privinţa minorilor)
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Ioana Nicolae
Transylvania University of Brasov, Law school
e-mail:ioanan1977@yahoo.com

 Keywords   minor, best interest of the child, exercising parental authority

 Abstract
Considering the effects caused by the breaking of a family on minor children, we wish to examine the tools of law which protectively regulate the relations between parents and their minor children. In order to do this, we will describe the legal guidelines created by the lawmaker in order to set up the parents’ rights and duties as a result of divorce, but we are more interested in describing the way in which these regulations are interpreted in legal practice and judicial doctrine.

 Rezumat
Având în vedere efectele pe care le produce destrămarea unei familii asupra copiilor minori, ne propunem, în cele ce urmează, să examinăm acele instrumente ale dreptului care vin să reglementeze, în chip protector, relaţiile dintre părinţi şi copiii lor minori. Pentru aceasta, ne vom preocupa să trecem în revistă cadrul normativ creat de legiuitor pentru conturarea drepturilor şi îndatoririlor părinteşti,urmare a desfacerii căsătoriei, dar mai cu seamă ne interesează să ne raportăm şi la modul în care aceste reglementări şi-au găsit expresia interpretării lor în practica judecătorească şi în doctrina juridică.

Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti