TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Minor’s Judgment Assumption In Civil And Criminal Law In Regard To The Age Limits Established By The Lawmaker
(Prezumţia de discernamânt a minorului în materie civilă şi penală prin raportare la limitele de vârstă stabilite de legiuitor)
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Maria-Magdalena Bârsan
Transylvania University of Brasov, Law school
e-mail: magdalena_maria_neagu@yahoo.com

 Keywords   minor’s judgment, civil and criminal law, criminal liability

 Abstract
The current paper aims to analyze the minor’s judgment assumption in regard to both civil law and criminal law,
from the perspective of the new laws. In the first part of our analysis, we will discuss aspects of civil law regarding the person’s exercise capacity. We will analyze the three main stages which describe a person’s existence, namely the lack of exercise capacity, the anticipated capacity and full capacity, each with their own specifics. In the second past of this article, we will discuss the conditions in which the minor’s criminal liability can be engaged, according to the provisions of the new Criminal Code; we will also discuss the regulation of the minor’s criminal liability in
other European Criminal laws

 Rezumat
Lucrarea de faţă îşi propune o analiză, atât sub aspect civil, cât şi în materie penală a
prezumţiei de discernământ a minorului, privită din perspectiva noilor reglementări legale. În
prima parte a analizei, ne vom opri asupra unor aspecte de drept civil care vizează capacitatea
civilă a persoanei fizice, cu referiri în special la capacitatea de exerciţiu. Vom analiza cele trei
etape principale care marchează existenţa unui individ, respectiv lipsa capacităţii de exerciţiu,
capacitatea anticipată şi capacitatea deplină, cu particularităţile fiecăreia dintre ele.

Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti