TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Optimal Design of Electromechanical Systems Propeller Fans
(Proiectarea unui ventilator pentru optimizarea sistemelor electromecanice)
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Anca Petrişor, Marius Constantin Popescu
University of Craiova
e-mail: mrpopescu@em.ucv.ro

 Keywords    

 Abstract
In this paper it is presented the optimal design problem of an impeller with a view to electromechanical systems optimization. The mathematical model, used for power loss determination in the time unit due to the fluid rotational movement, it is obtained starting from impulse equation [1], [2], [3].
The optimization problem is solved used the calculus of variations method. Finally, the optimal values of the variables which define the impeller are obtained.
In the case of using an induction motor it isn't a big difference between the flow and pressure theoretical values resulted following the optimization process and those are resulted in fact due to an efficient propeller fan drive.

 Rezumat
In lucrare este prezentată problema proiectării optimale a unui ventilator pentru optimizarea sistemelor electromecanice. Modelul matematic utilizat pentru determinarea pierderilor în unitatea de timp, datorită mişcării de rotaţie a fluidului, se obţine pornind de la ecuaţia impulsului [1], [2], [3].
Problema de optimizare se rezolvă folosind metoda de calcul variaţional. In final se obţin valorile optime ale variabilelor care definesc ventilatorul.
În cazul utilizării unui motor de inducţie, nu există deosebiri semnificative între valorile teoretice ale debitului şi presiunii rezultate în urma procesului de optimizare şi cele rezultate de fapt datorită antrenării eficiente a ventilatorului.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti