TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Successor Indignity In The Light Of The Civil Code News
(Nedemnitatea succesorală în lumina noutăţilor aduse de Codul civil)
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Nicolae Ioana
Transylvania University of Brasov, Law school
e-mail:ioanan1977@yahoo.com

 Keywords   indignity by right, judicial indignity, successor

 Abstract
Under the conditions of the new configuration given to the institution of successor indignity by the current Civil Code, as well as considering the fact that successor indignity as a matter of interest for legal inheritance and for the testamentary one, we have initiated the present study which is meant to reform this institution of law. In our analysis, we must present the two forms of indignity – indignity by right and judicial indignity, as well as the legal provisions regarding the effects of indignity and also the removal of these effects.

 Rezumat
În condiţiile noii configuraţii date instituţiei nedemnităţii succesorale de către Codul civil în vigoare, precum şi luând în considerare faptul că nedemnitatea succesorală prezintă actualmente interes atât pentru moştenirea legală cât şi pentru cea testamentară, am iniţiat prezentul studiu care este consacrat reformării acestei instituţii a materiei succesorale. Într-un atare cadru de analiză, se impun a fi prezentate cele două forme ale nedemnităţii-nedemnitatea de drept şi nedemnitatea judiciară, precum şi dispoziţiile legale referitoare la efectele nedemnităţii, respectiv la înlăturarea acestor efecte.

Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti