TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
The Concept Of Public Property
(Conceptul de proprietate publică)
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Dragoş Lucian Rădulescu
Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti
e-mail:dragosradulescu@hotmail.com

 Keywords   ownership, right, public, advertising

 Abstract
The Civil Code stipulates the existence of public and private property. As a result, unlike private property as a way of the holder to possess, use and dispose of a good exclusively, absolutely1 (Hamangiu C., Rosetti-Bălănescu I., Băicoianu A., 2002, pp.3) and perpetually, public ownership will belong to the state or administrative territorial units. Public property shall be exercised on certain goods which by their nature or by law are available for use in the public interest. the incompatibility between the private or public nature of the right will be ascertained either by agreement between the holders of the right, or through the intervention of the State by a Court ruling on the basis of public interest or use of the goods in question. As a rule the differentiation is easily accomplished since goods in the public domain belong to the State or administrative territorial units like the county, city, town, and village.

 Rezumat
Codul civil stipulează existenţa proprietăţii publice şi private. Ca urmare, proprietatea privată devine o modalitate a proprietarului de a dispune de bun, iar proprietatea publică (Hamangiu C., Rosetti- Bălănescu I., Băicoianu A., 2002, pp.3) va însemna atributia destinata statului. Proprietatea publică se va exercita asupra bunurilor de uz public. Incompatibilitatea între natura privată sau publică a dreptului se realizeaza fie prin acordul proprietarilor, fie prin rolul instanţei. De regulă diferenţierea este uşor de realizat, deoarece bunurile publice intră în atributia statului sau unităţilor administrative teritoriale de tipul judeţului, municipiului, oraşului şi comunei.

Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti