TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Justifiable Causes. Elements Of Compared Law
(Cauzele justificative. Elemente de drept penal comparat)
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Maria-Magdalena Bârsan, Maria-Magdalena Cardiş
Transylvania University of Brasov, Law school
e-mail: magdalena_maria_neagu@yahoo.com
e-mail: cardis.magda@yahoo.com

 Keywords   Criminal Code, state of necessity, justifiable causes, compared law

 Abstract
Throughout this article we will discuss the most important aspects regarding the system of justifiable causes as regulated in our new law as well as in other European laws. As self defense was the subject of another article, in the current one we will only discuss two justifiable causes: the state of necessity (article 20 of the Criminal Code) and exercising a right or fulfilling an obligation (article 21 of the Criminal Code). We notice that the title used by the Romanian lawmaker, namely “justifiable causes” is not seen in other country’s laws, as they chose to regulate these causes without naming them distinctively; usually, they are mentioned along with the general regulation of the crime. Furthermore, we can see that not all justifiable causes regulated in Romanian law are found in other European states’ laws and those which are found have different regulations, either more permissive or more restrictive, according to what the lawmaker wished to achieve with that regulation.

 Rezumat
Pe parcursul elaborării acestui articol vom aduce în discuţie cele mai importante aspecte legate de sistemul cauzelor justificative aşa cum sunt reglementate atât în noua legislaţie precum şi în alte legislaţii europene. Pentru ca legitima apărare a făcut obiectul elaborării unui alt articol ne vom opri doar asupra studiului unor două cauze justificative şi anume: starea de necesitate (art. 20 C.pen.) şi exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii (art. 21 C.pen.). Putem observa că titulatura utilizată de legiuitorul român, în speţă, „cauze justificative” nu este una întâlnită în legislaţia altor state europene, care au preferat să prevadă aceste cauze ca atare, fără a le da o denumire distinctă, ele regăsindu-se, de obicei, în secţiunea destinată infracţiunii în general. Mai mult decât atât, vom putea constata şi că nu toate cauzele jutificative prevăzute în legislaţia română se regăsesc în legislaţia altor state europene, iar acelea care se regăsesc cuprind uneori reglementări mai stricte sau mai permisive, în funcţie de ce a urmărit legiuitorul în momentul redactării respectivei prevederi.

Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti