TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Le Juge Comme Createur De Droits Dans Les Relations Industrielles. Analyse De La Jurisprudence Europeenne Et Française
(Judecătorul – creator de drepturi în relaţiile industriale. Un studiu al jurisprudenţei europene şi franceze)
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Dana Volosevici
Université Pétrole-Gaz de Ploiesti, Blvd. Bucuresti, 39, Ploiesti
e-mail: dana.volosevici@vplaw.ro

 Keywords   société, salarié, jurisprudence, relations industrielles

 Abstract
Les avancements jurisprudentiels et doctrinaux des dernières années démontrent que les juridictions assument un rôle de créateur de droits, par l’interprétation prétorienne de la loi, génératrice d’une jurisprudence normative. Ainsi, la jurisprudence constitue une source particulièrement importante en ce qui concerne les relations industrielles dans l’entreprise. Il est identifiable, dans la jurisprudence européenne et française un processus par lequel le patrimoine juridique des salariés est constamment développé.

 Rezumat
Progresele înregistrate în doctrină şi în jurisprudenţă demonstrează că judecătorul îşi asumă rolul de creator de drepturi, prin interpretarea pretoriană a legii, generatoarea unei jurisprudenţe normative. Astfel, jurisprudenţa constituie astăzi un izvor important în ceea ce priveşte relaţiile industriale în întreprindere. Este identificabil, în jurisprudenţa europeană şi franceză, un proces prin care patrimoniul juridic al salariaţilor este dezvoltat în mod constant.
Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti