TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Civil Society - An Alternative To Social Justice?
(Societatea civilă-o alternativă a justiţiei sociale?)
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Cătălina Szekely
Petroleum Gas University of Ploieşti, BD. Bucharest, no. 39, Ploieşti
E-mail: catalinaupg@yahoo.com

 Keywords   civil society, social justice, fairness, justice, equity

 Abstract
The paper aims to bring to the foreground the importance of understanding and applying some principles relating to the law, social justice and the involvement of individuals in a genuine and deep manner into everything called city/society/state. Ideas related to the state, law, justice, equity, rights are brought to attention because progress requires, in essence, a solid base to build on. This base consists of these values. Since ancient times questions are being asked on the operation of state, the involvement of individuals in city life and the way in which the state may apply law so that it becomes just and fair.

 Rezumat
Lucrarea de faţă îşi propune să aducă în prim-plan importanţa înţelegerii şi aplicării unor principii legate de drept, justiţie socială şi implicarea individului în mod real şi profund în tot ceaa ce se numeşte cetate/societate/stat. Ideile legate de stat, drept, justiţie, echitate, dreptate sunt readuse atenţiei pentru că progresul presupune, în esenţă, o bază solidă pe care trebuie să contruieşti. Această bază este constituită de aceste valori. Încă din antichitate se pun întrebări legate de funcţionarea statului, de implicarea
individului în viaţa cetăţii şi de modalitatea în care statul poate să aplice dreptul, iar acesta devive just, echitabil.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti