TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Usucapio As A Way To Acquiring Ownership Right. Finding Of The Right Action
(Uzucapiunea ca mod de dobândire a dreptului de proprietate. constatarea dreptului)
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Dragoş Rădulescu
Petroleum Gas University of Ploieşti, No. 39 Bucureşti Blvd, Ploieşti

 Keywords   property, goods, acquisition, court

 Abstract
The property is defined as a relation of appropriation of property, legal relations encountered both in the public domain and in private law. An essential characteristic element regarding the property is the legal regulations established for the purposes of protecting this right attributes. The importance of protecting property rights is uncertain if we consider the constitutional clarifications in this regard, which outlines principles on the property. The principle of protection of ownership extends to all forms of this right and all types of goods that can be appropriated, whether they are tangible or intangible, present or future goods.
In the case of usucapio the person who has possession of the good has the possibility to ask the court only to find that all the elements of possession are fulfilled. Basically the role of the court is bound to verify the conditions of its possession and as a result can pronounce the acquisition of ownership right.
As a result, the article will be referred to legal institutions that determine the ways of acquiring property rights with reference to adverse possession and presentation of the elements of judicial practice.

 Rezumat
Proprietatea este definită ca o relaţie de apropriere a unor bunuri, raporturi juridice întâlnite atât în domeniul public al statului cât şi în domeniul de drept privat. Un element caracteristic şi esenţial în ceea ce priveşte proprietatea îl constituie reglementările juridice instituite în sensul ocrotirii atributelor acestui drept. Importanţa ocrotirii dreptului de proprietate este certă dacă avem în vedere precizările constituţionale în acest sens, ce trasează principii referitoare la proprietate. Principiul ocrotirii dreptului de proprietate se extinde asupra tuturor formelor acestui drept şi a tuturor genurilor de bunuri ce pot fi apropriate, respectiv bunuri corporale şi incorporale, existente sau viitoare.
În cazul uzucapiunii cel ce a avut în stăpânire bunul are posibilitatea să solicite instanţei de judecată doar să constate că toate elementele posesiei sunt îndeplinite. Practic rolul instanţa de judecată este legat de verificarea îndeplinirii condiţiilor posesiei şi ca efect al acesteia constată dobândirea dreptului de proprietate.
Ca urmare, articolul va face referire la institutii juridice ce determină modurile de dobândire ale dreptului de proprietate.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti