TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Computational Models of the Asynchronous Machine by Using the Software of Matlab. First Order Model
(Modelarea numericǎ a maşinii asincrone folosind programarea în Matlab. Modelul de ordinul întâi)
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Gabriela Petropol-Şerb, Aurel Câmpeanu
University of Craiova
e-mail: gpetropol@em.ucv.ro

 Keywords   asynchronous machine, first order model, software of Matlab.

 Abstract
The goal of paper is to present the models of the asynchronous machine and their calculation by using the software of Matlab. Paper is a connection between the theory of the asynchronous machine and the data-processing programming. It was illustrate the effect of the approximations made to obtain the mathematical models and their influence in the tracing of the characteristics of operation.

 Rezumat
Scopul acestei lucrǎri este de a prezenta modele ale maşinii asincrone şi calculul lor numeric folosind programarea în Matlab. Lucrarea este o conexiune între teoria maşinii asincrone şi programare. Este ilustrat efectul aproximǎrilor fǎcute pentru a obţine modelele matematice şi influenţa lor asupra trasǎrii caracteristicilor de funcţionare.Journal INFO (ISSN 1224-8495)
Vol LXVIII • No. 3/2016
Vol LXVIII • No. 2/2016
Vol LXVIII • No. 1/2016
Vol LXVII • No. 4/2015
Vol LXVII • No. 3/2015
Vol LXVII • No. 2/2015
Vol LXVII • No. 1/2015
Vol LXVI • No. 4/2014
Vol LXVI • No. 3/2014
Vol LXVI • No. 2/2014
Vol LXVI • No. 1/2014
Vol LXV • No. 4/2013
Vol LXV • No. 3/2013
Vol LXV • No. 2/2013
Vol LXV • No. 1/2013
Vol LXIV • No. 4/2012
Vol LXIV • No. 3/2012
Vol LXIV • No. 2/2012
Vol LXIV • No. 1/2012
Vol LXIII • No. 4/2011
Vol LXIII • No. 3/2011
Vol LXIII • No. 2/2011
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 4B/2010
Vol LXII • No. 4A/2010
Vol LXII • No. 3B/2010
Vol LXII • No. 3A/2010
Vol LXII • No. 2/2010 (Special Issue WELDING 2010)
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 4/2009
Vol LXI • No. 3/2009 (Special Issue SPC 2009)
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 4/2008
Vol LX • No. 3/2008
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 4/2007
Vol LIX • No. 3/2007
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 4/2006
Vol LVIII • No. 3/2006
Vol LVIII • No. 2bis/2006
Vol LVIII • No. 2/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti