TECHICAL Series MATHEMATICS • INFORMATICS • PHYSICS Series PHILOLOGY Series ECONOMIC SCIENCES Sereies EDUCATIONAL SCIENCES Series LAW AND SOCIAL SCIENCES Series
Civil Disobedience – A Possible Solution In Achieving Justice
(Nesupunerea civică – o posibilă soluţie în realizarea justiţiei)
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Cătălina Szekely
Petroleum Gas University of Ploieşti, Bd. Bucharest, no. 39, Ploieşti
E-mail: catalinaupg@yahoo.com

 Keywords   society, civil disobedience, righteousness, justice

 Abstract
The current paper aims to discuss concepts like justice in the sense of achieving a just solution. We review aspects related to social disobedience whenever injustice occurs. It all revolves around authority in the form of persuasion ability. Power without authority cannot manifest its prerogatives. Ideally, political authority has the capacity to secure obedience without coercion. The force of political power is directly proportional to its capacity to secure adhesion of the masses by persuasion. The concept of obedience should not be regarded as blind submission, without discrimination, because then we falsely assume that citizen become a subject without will, without verticality. Or, the model modern citizen is not so. Political regime influences the way society is presented, and also the concepts listed above. In a dictatorial regime, persuasion is achieved by coercion stemming from infringement of rights and liberties of citizen. Henry Thoreau promotes the concept of social disobedience as “obeying” according to logic and conscience. The major preoccupation is with the idea of justice and not necessarily that of blind submission.

 Rezumat
Lucrarea de faţă îşi propune să aducă în discuţie concepte ca justiţia,în sensul realizării dreptăţii. Sunt prezentate aspecte legate de nesupunerea socială atunci când se întâmplă o nedreptate. Totul se învârte în jurul autorităţii în sensul de capacitate de convingere. O putere fără autoritate, nu îşi poate manifesta prerogativele. Ideal ar fi ca acea autoritate politică să aibă capacitatea de a obţine ascultare fără constrângere. Forţa puterii politice este direct proporţională cu capacitatea acesteia de a obţine adeziunea maselor prin convingere. Conceptul de obedienţă nu trebuie privit în sensul supunerii oarbe, fără discernământ, deoarece plecăm de la ipoteza falsă că cetăţenul devine un subiect fără voinţă, fără verticalitate. Nu acesta este modelul cetăţeanului modern. Regimul politic influenţează modul de prezentare a societăţii, dar şi a conceptelor prezentate mai sus. Într-un regim autoritar, disctatorial convingerea se obţine prin constrângere care are la bază încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Henry Thoreau promovează conceptul de nesupunre socială în sensul ,,ascultării’’ cu logică şi conştiinţă. Preocuparea majoră este pentru promovarea ideii de dreptate, nu neapărat pe cea de supunere oarbă.Journal INFO (ISSN 2360-4026)
Vol IV (LXVIII) • No. 1/2017
Vol III(LXVII) • No. 2/2016
Vol III(LXVII) • No. 1/2016
Vol II (LXVI) • No. 2/2015
Vol II (LXVI) • No. 1/2015
Vol I (LXV) • No. 2/2014
Vol I (LXV) • No. 1/2014
Journal INFO (ISSN 1841-8795) - OLD
Vol LXIV • No. 2/2013
Vol LXIV • No. 1/2013
Vol LXIII • No. 1/2011
Vol LXII • No. 2/2010
Vol LXII • No. 1/2010
Vol LXI • No. 2/2009
Vol LXI • No. 1/2009
Vol LX • No. 2/2008
Vol LX • No. 1/2008
Vol LIX • No. 2/2007
Vol LIX • No. 1/2007
Vol LVIII • No. 2/2006
Vol LVIII • No. 1/2006
Signup
Forgot Password
  © copyright 2006 Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti